Ostale usluge

Poslovno savjetovanje

Svjesni smo da poslovno savjetovanje uključuje široki spektar aktivnosti podrške tvrtkama i poduzetnicima, stoga osim općeg i stručnog poslovnog savjetovanja nudimo i informiranje, osposobljavanje i usmjeravanje u provedbi poslovnih projekata i rješavanju poslovnih izazova.

U naše poslovno savjetovanje aktivno je uključeno i financijsko savjetovanje

jer vlastitim znanjem i vještinama vezanim za financije, IT sustave, poslovanje i kontrolu troškova unosimo dodanu vrijednost u poboljšanje poslovnih procesa, povećanje profitabilnosti i upravljanje rizikom.

Kao dio poslovnog i financijskog savjetovanja pružamo pomoć u:

 • izradi poslovnih planova,
 • osnivanju ili preoblikovanju poduzeća,
 • pripremi i izradi kratkoročnih i dugoročnih financijskih planova,
 • uspostavljanju i obavljanju platnog prometa,
 • planiranju i razvoju poslovanja,
 • savjetovanju u području računovodstva, poreza i novčanih tokova,
 • pripremi dokumentacije za dobivanje kredita,
 • sastavljamo prijedloge kompenzacija, ugovore o asignaciji, prijedloge cesija i e-ovrha,
 • sastavljamo analize financijskog poslovanja,
 • pribavljamo kreditna izvješća i vršimo procjene poslovnih partnera,
 • pripremamo godišnja izvješća za poslovne svrhe i u svrhu javne objave,
 • pružamo ostale poslovne i financijske savjete.
Two serious caucasian men in suits discussing or planning business issues in the office. Colleagues or client and consultant are sitting at the table next to each other and talking.
Company executive coaching young personal secretary assistant, team leader or senior manager explaining work duties to junior, businessman telling contractual terms or deal details to female partner

S nama je poslovanje lakše, sigurnije i ekonomičnije.

Prekogranična spajanja poduzeća

Potreba za spajanjem javlja se u slučaju potrebe ispunjenja zakonske regulative, još više zbog potreba uprave za podacima o imovinskom i financijskom položaju povezanih poduzeća, koji su nam potrebni u poslovnom planiranju i odlučivanju.

U sklopu naših usluga nudimo:

 • izradu konsolidiranih financijskih izvješća u skladu sa slovenskim zakonodavstvom,
 • pomoć u sastavljanju konsolidiranih financijskih izvješća grupe sa sjedištem izvan Slovenije u skladu sa zakonodavstvom i standardima koje primjenjuje grupa.
Cross-border intercompany consolidation

Konsolidirana financijska izvješća su izvješća pojedinih međusobno povezanih društava u Sloveniji i inozemstvu. Ta izvješća prikazuju jasnu, transparentnu, istinitu i fer imovinsku i financijsku situaciju i poslovne rezultate društava na potpuno jednaki način kao da se radi o pojedinačnom društvu. To znači da se eliminiraju sva uzajamna potraživanja i obveze, svi uzajamni prihodi i rashodi, kao i svi posredni dobitci i gubitci koji proizlaze iz poslovanja između društava unutar grupe.

Sukladno članku 56. Zakona o trgovačkim društvima (ZGD-1), obveznik konsolidacije, a time i sastavljanja konsolidiranog godišnjeg izvješća je društvo sa sjedištem u Sloveniji koje je matično društvo jednog ili više društava sa sjedištem u Sloveniji ili inozemstvu, ako je matično društvo ili jedno od društava kćeri organizirano kao kapitalno, društvo kćer ili kao drugi slični pravno-organizacijski oblik sukladno zakonodavstvu države sjedišta društva.

Virtualni ured

Društvima kojima je potrebna poslovna adresa i koji su klijenti našeg računovodstvenog servisa nudimo i najam usluge tzv. “virtualnog ureda”.

Uz pomoć virtualnog ureda možete održati kontinuitet i kvalitetu poslovanja.  Osim registracije poslovne adrese na našoj adresi, nudimo vam i prijem, skeniranje, obavješćivanje i slanje pošte, kao i druge administrativne usluge po potrebi.

Naša ponuda obuhvaća i najam usluge profesionalnog virtualnog ureda uz minimalne troškove.

Virtual office

E-računovodstvo i internet računovodstvo

Omogućavamo vam prijelaz na e-računovodstvo i nudimo svu potrebnu pomoć oko samog prijelaza.

Ukoliko posjedujete vlastiti program koji podržava e-poslovanje, možemo vam pomoći u implementaciji aplikacije e-računovodstva (razmjena podataka između vas i računovodstva), a ako to nije slučaj, nudimo vam mrežnu aplikaciju Web.Vasco za vođenje cjelokupnog e-poslovanja i 24-satni uvid u poslovnu dokumentaciju vaše tvrtke putem interneta – kompletno internet računovodstvo.

Mrežna aplikacija Web.Vasco omogućava:

 • izdavanje računa (običnih i e-računa),
 • primanje e-računa,
 • unos primljenih računa,
 • plaćanje primljenih računa,
 • sastavljanje putnih naloga,
 • uvid u glavnu knjigu i salda-konti,
 • unos mjesečnih podataka za obračun plaća,
 • skladišno poslovanje (maks. 1 skladište) itd.,
 • skeniranje dokumenata.
silhouette of happy business man with laptop working on the beach

Aplikacija omogućava pristup našem poslužitelju 24 sata dnevno, radi u sustavima Windows, a za njezino funkcioniranje potrebna je internetska veza.

Mrežna aplikacija Web.Vasco ima potpunu podršku e-računovodstva, što znači da više neće biti potrebe za fizičkim arhiviranjem papirnate knjigovodstvene dokumentacije jer će svi dokumenti biti sigurno pohranjeni u elektroničkom obliku. Skeniranje dokumenata moguće je u našim ili vašim prostorima.

KALIKONTO d.o.o.
Ljubljana, Ul. Ambrožiča Novljana 5
Slovenia

banner-hr