Računovodstvo

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Pružamo kvalitetne računovodstvene usluge koje prilagođavamo potrebama svake pojedine tvrtke. Naš računovodstveni servis ima dugogodišnju tradiciju poslovanja i zapošljava stručnjake iz područja računovodstva za sve vrste trgovačkih društava, stalnih poslovnih jedinica (SPJ), kao i udruga, privatnih institucija i fizičkih osoba.

Naš računovodstveni servis nudi vam sljedeće računovodstvene usluge:

 • vođenje osnovnih poslovnih knjiga (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige, itd.)
 • obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV)
 • obračun plaća i doprinosa, autorskih honorara, najamnina, ugovora o radu i drugih vrsta osobnog dohotka te izvještavanje Porezne uprave i Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (ZPIZ) o tim prihodima
 • sastavljanje polugodišnje i završne bilance stanja i računa dobiti i gubitka
 • priprema konsolidiranih financijskih izvješća unutar grupe poduzeća (uključujući međudržavna)
 • priprema završnih izvješća (obračun poreza na dobit, obračun poreza na dobit od samostalne djelatnosti, bilance, račun dobiti i gubitka itd. za potrebe FURS-a i AJPES-a)
 • popunjavanje statističkih izvještaja za potrebe Statističkog ureda RS
 • priprema i sastavljanje izvješća za potrebe AJPES-a
 • sastavljanje izvješća za naručitelja
 • izračun kamata i sastavljanje završnog obračuna, naloga za ovrhu, kompenzacija
 • sastavljanje prijedloga kompenzacija
 • knjiženje po mjestu troška i projektu
 • obračun kamata
 • vođenje evidencije osnovnih sredstava
 • priprema prijedloga za ovrhu
 • ostale usluge u dogovoru s klijentom

Računovodstvo Kalikonto d.o.o. je tehnološki napredan poslovni partner koji vam pomaže i pri organizacijskom i tehničkom prelasku na e-poslovanje bez papira.

Two Businessmen Using Digital Tablet In Office Meeting
Accounting Services- spodaj

KALIKONTO d.o.o.
Ljubljana, Ul. Ambrožiča Novljana 5
Slovenia

banner-hr